September 27, 2023

"Công Cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

Con nguyện thành đạo hiếu của Đức Mục Kiền Liên, con xin xuất gia vị tha 10 ngày cho cha mẹ.

00:30

Con Xin Xuất Gia Vị Tha Cho...

Con Xin Xuất Gia Vị Tha Cho Cha MẹĐoạn video này nói lên chúng...