Sorted by
Latest activity Popular Newest posts
November 21, 2023
• Edited (Nov 21, 2023)

                              INVITATION TO

                          THE 14TH ANNUAL

                     WORLD PEACE GATHERING

   AND

             MANDALA OF GREAT COMPASSION

 Dear Friends in the Dharma,

As our world witnesses numerous natural disasters, including forest fires, flood, droughts, and hurricanes, coupled with wars inflicting untold sufferings and claiming countless lives, the need for peace is paramount.  Peace in our minds, families, communities, and the natural and manmade world is fundamental. What can we do now?

As Buddhists, we believe that everything begins with the mind, with oneself first. Thus, we are organizing the World Peace Gathering with the aim of bringing solace and empathy to those who suffer, fostering kindness and compassion in every heart, and practicing inner peace here and now.

Join us in cultivating inner peace and contributing to the collective consciousness of all humankind at:

THE 14TH ANNUAL WORLD PEACE GATHERING and MANDALA OF GREAT COMPASSION:

FROM INNER PEACE TO WORLD PEACE

Saturday, January 6 and Sunday, January 7, 2024

Anaheim Convention Center

800 W. Katella Avenue.  Anaheim, CA 92802

The focal point of our World Peace Gathering is the Mandala of Great Compassion, considered to be the home of the Buddhas, a place where inner peace is ever present, healing manifests, and love expands.

Join us on this journey home and help others return to this innate, ever-peaceful home!

§  For more details on registration, volunteering, and donation, please visit our website at: https://www.compassheart.com/wpg

§  Register on our website or call 714-625-8966 for meal tickets if you plan to participate.

§  For in-person registration, visit our CompaSS Center at 420 S. Brookhurst  St.  Anaheim, CA 92804.

Respectfully, we invite you,

Venerable Master Heng Chang 

2
November 21, 2023
• Edited (Nov 21, 2023)

                         THƯ MỜI THAM DỰ

                PHÁP HỘI MANDALA QUÁN ÂM

                      Đem Tới An Bình Nội Tại,

                   Giải Nghiệp, Cứu Độ Vong Linh

Kính thưa quý đồng hương,

Mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống, trách nhiệm ràng buộc với công việc, gia đình, cộng đồng với áp lực đến từ mọi nơi. Thêm vào đó, những thảm họa như chiến tranh, cháy rừng, lũ lụt, động đất đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Trước hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương, làm sao chúng ta tìm được sự an bình nội tại, bớt đi gánh nặng nghiệp chướng, giúp cho người thân bớt khổ và vong linh siêu độ.

Hội Từ Bi Phụng Sự sẽ tổ chức Pháp Hội Mandala Quán Âm vào tháng giêng năm 2024 nhằm tạo cho mọi người trở về tu tập, đem lại an bình trong tâm và cầu nguyện cho tất cả nạn nhân đã ra đi do chiến tranh, cháy rừng, lũ lụt cùng thiên tai, bệnh tật ở khắp mọi nơi trên thế giới. Với sức mạnh cộng hưởng và niềm tin của đại chúng tham dự, chúng ta sẽ cảm ứng năng lượng tâm linh chư Phật, chư Bồ Tát, giúp vong linh siêu thoát, khởi phát tình thương đem lại sự lành trị, xoa dịu niềm đau, nỗi khổ cho mọi người mọi nhà.

Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường trân trọng kính mời quý đồng hương và gia đình tham dự

                  PHÁP HỘI MANDALA QUÁN ÂM

Thứ Bảy ngày 6 và Chủ Nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024

                    Anaheim Convention Center,

           800 W. Katella Ave. Anaheim, CA 92802

Chương trình tu tập trong hai ngày gồm có: lễ Phật, thuyết pháp, thiền tập, thể dục Thân Khỏe Tâm An cho thế giới an lành, Tam Bộ Nhất Bái đem lành trị đến mọi loài. Mandala Quán Âm, cốt lõi của Pháp Hội, sẽ được cử hành vào chiều Chủ Nhật 7 tháng 1, năm 2024.  Mandala Quán Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt là đàn tràng tập trung sức mạnh tâm linh Chư Phật Bồ Tát, nhất là lòng đại bi của Đức Quán Thế Âm và sự thành tâm của hàng ngàn đại chúng tham dự, có tác dụng Chuyển Hóa Ác Nghiệp, Tăng Phước, Siêu Độ Vong Linh, mang lại sự an lành cho người bệnh khổ.

Khóa tu Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát Đạo sẽ được tổ chức trong vòng mười (10) ngày, từ 28 tháng 12 năm 2023 đến 8 tháng 1 năm 2024, nhằm phát triển đạo Bồ Tát, trưởng dưỡng tâm thức từ bi, vị tha, giúp người tham dự tạm rời khỏi đời sống gia đình đồng thời trải nghiệm con đường hướng thượng dẫn đến Chân,Thiện,Mỹ.  Công hạnh chuyên tu sẽ giúp hóa giải được nhiều nghiệp chướng bản thân và hơn nữa, chỉ khi nào tu “cho người” thì người tu mới thật sự triển khai lòng từ bi và thể hiện được hạnh vị tha của Bồ Tát.

Để biết thêm chi tiết về ghi danh tham dự, làm thiện nguyện và cúng dường Pháp Hội, xin vào trang nhà https://phaphoiquanam.com. Ban Phục Vụ kêu gọi quý vị GHI DANH THAM DỰ để có thể chu toàn việc tổ chức, sắp đặt thức ăn cho đại chúng.  Khi đến dự Pháp Hội, quý vị sẽ được nhận phiếu ăn trưa và chiều. Xin ghi danh tại:

o   Online: https://phaphoiquanam.com hoặc gọi điện thoại số: 714-625-8966

o   Trung Tâm Từ Bi Phụng Sự 420 S. Brookhurst St.  Anaheim. CA 92804

Kính chúc quý đồng hương và gia đình luôn thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường!

Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự

Trân Trọng Kính Mời

October 25, 2023

Như một vị tu sĩ, người XGVT cũng sẽ thọ y giới, bình bát, tọa cụ và 10 giới sa di, sa di ni…

05:36

Lễ Thọ Y Giới, Bình Bát Và ...

Lễ Thọ Y Giới, Bình Bát Và Tọa CụKhi tham gia khóa tu Xuất Gia...
September 07, 2023
• Edited (Sep 07, 2023)

Xin mời các bác, các anh chị em cùng xem và chia sẻ những bài giáo pháp kết hợp sự tinh hoa của đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21 của Thầy Hằng Trường.

November 05, 2023
November 23, 2023

can khon thap linh

November 19, 2023
• Edited (Nov 20, 2023)
October 11, 2023

Xuất Gia Vị Tha để Hoá Giải Nghiệp Chướng Của Mình Và Người, giải trừ 4 nợ chính: nợ máu, nợ tiền, nợ tình và nợ ân nghĩa.

00:26

Xuất Gia Vị Tha để Hoá Giải...

Xuất Gia Vị Tha để Hoá Giải Nghiệp Chướng Của Mình Và...
November 12, 2023
November 05, 2023