November 21, 2023
• Edited (Nov 21, 2023)

                         THƯ MỜI THAM DỰ

                PHÁP HỘI MANDALA QUÁN ÂM

                      Đem Tới An Bình Nội Tại,

                   Giải Nghiệp, Cứu Độ Vong Linh

Kính thưa quý đồng hương,

Mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống, trách nhiệm ràng buộc với công việc, gia đình, cộng đồng với áp lực đến từ mọi nơi. Thêm vào đó, những thảm họa như chiến tranh, cháy rừng, lũ lụt, động đất đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Trước hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương, làm sao chúng ta tìm được sự an bình nội tại, bớt đi gánh nặng nghiệp chướng, giúp cho người thân bớt khổ và vong linh siêu độ.

Hội Từ Bi Phụng Sự sẽ tổ chức Pháp Hội Mandala Quán Âm vào tháng giêng năm 2024 nhằm tạo cho mọi người trở về tu tập, đem lại an bình trong tâm và cầu nguyện cho tất cả nạn nhân đã ra đi do chiến tranh, cháy rừng, lũ lụt cùng thiên tai, bệnh tật ở khắp mọi nơi trên thế giới. Với sức mạnh cộng hưởng và niềm tin của đại chúng tham dự, chúng ta sẽ cảm ứng năng lượng tâm linh chư Phật, chư Bồ Tát, giúp vong linh siêu thoát, khởi phát tình thương đem lại sự lành trị, xoa dịu niềm đau, nỗi khổ cho mọi người mọi nhà.

Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường trân trọng kính mời quý đồng hương và gia đình tham dự

                  PHÁP HỘI MANDALA QUÁN ÂM

Thứ Bảy ngày 6 và Chủ Nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024

                    Anaheim Convention Center,

           800 W. Katella Ave. Anaheim, CA 92802

Chương trình tu tập trong hai ngày gồm có: lễ Phật, thuyết pháp, thiền tập, thể dục Thân Khỏe Tâm An cho thế giới an lành, Tam Bộ Nhất Bái đem lành trị đến mọi loài. Mandala Quán Âm, cốt lõi của Pháp Hội, sẽ được cử hành vào chiều Chủ Nhật 7 tháng 1, năm 2024.  Mandala Quán Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt là đàn tràng tập trung sức mạnh tâm linh Chư Phật Bồ Tát, nhất là lòng đại bi của Đức Quán Thế Âm và sự thành tâm của hàng ngàn đại chúng tham dự, có tác dụng Chuyển Hóa Ác Nghiệp, Tăng Phước, Siêu Độ Vong Linh, mang lại sự an lành cho người bệnh khổ.

Khóa tu Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát Đạo sẽ được tổ chức trong vòng mười (10) ngày, từ 28 tháng 12 năm 2023 đến 8 tháng 1 năm 2024, nhằm phát triển đạo Bồ Tát, trưởng dưỡng tâm thức từ bi, vị tha, giúp người tham dự tạm rời khỏi đời sống gia đình đồng thời trải nghiệm con đường hướng thượng dẫn đến Chân,Thiện,Mỹ.  Công hạnh chuyên tu sẽ giúp hóa giải được nhiều nghiệp chướng bản thân và hơn nữa, chỉ khi nào tu “cho người” thì người tu mới thật sự triển khai lòng từ bi và thể hiện được hạnh vị tha của Bồ Tát.

Để biết thêm chi tiết về ghi danh tham dự, làm thiện nguyện và cúng dường Pháp Hội, xin vào trang nhà https://phaphoiquanam.com. Ban Phục Vụ kêu gọi quý vị GHI DANH THAM DỰ để có thể chu toàn việc tổ chức, sắp đặt thức ăn cho đại chúng.  Khi đến dự Pháp Hội, quý vị sẽ được nhận phiếu ăn trưa và chiều. Xin ghi danh tại:

o   Online: https://phaphoiquanam.com hoặc gọi điện thoại số: 714-625-8966

o   Trung Tâm Từ Bi Phụng Sự 420 S. Brookhurst St.  Anaheim. CA 92804

Kính chúc quý đồng hương và gia đình luôn thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường!

Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự

Trân Trọng Kính Mời