September 08, 2023
• Edited (Sep 11, 2023)

Chào các bạn thân mến,

Tin nóng!!!

 Ứng dụng của hội, tubiphungsuapp.com, hiện có tính năng "Cộng đồng" cho phép người dùng giao tiếp với nhau, chia sẻ nhận xét, suy nghĩ và kinh nghiệm về sự thực tập của mình.

 Truy cập thiết bị di động:

 • Mở ứng dụng

 • Nhấp vào “Cộng đồng” ở dưới cùng ở giữa

 • Bấm vào biểu tượng hội thoại (cạnh trái tim)

 • Chia sẻ nhận xét của bạn

Truy cập máy tính:

 • Vào trang web www.tubiphungsuapp.com

 • Nhấp vào “Cộng đồng” ở trên cùng

 • Nhấn vào “Viết bình luận” bên dưới bài viết

Hãy thử tính năng mới này. Rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn trên "Cộng đồng"!

                                                 

 Dear friends and students,

 Exciting announcement!!!

Our app, tubiphungsuapp.com, now has a "Community" feature that enables users to post, comment, and communicate with each other, allowing for the sharing of thoughts and experiences about the practice.

 Mobile devices access:

 • Open the TUBIPHUNGSU app.

 • Click on “Community” at the center bottom.

 • Click on the conversation icon (next to the heart)

 • Write your comment.

Computer access:

 • Go to www.tubiphungsuapp.com    

 • Click on “Community” on top.

 • Click on “Write a comment” beneath the post.

Please try out this new feature. We look forward to your sharing on "Community"!