Create Channel

Channel name (lowercase only, no spaces)

👅
Save Cancel
October 11

Xuất Gia Vị Tha để Hoá Giải Nghiệp Chướng Của Mình Và Người, giải trừ 4 nợ chính: nợ máu, nợ tiền, nợ tình và nợ ân nghĩa.

00:26

Xuất Gia Vị Tha để Hoá Giải...

Xuất Gia Vị Tha để Hoá Giải Nghiệp Chướng Của Mình Và...